شوتینگ با کامپکتور

شوتینگ زباله طراحی و ساخت و اجرای سیستم شوتینگ زباله ، کانال های تهویه هوا صنعتی و کولر

شوتینگ با کامپکتور

شوتینگ با کامپکتور

شوتینگ زباله با کامپکتور - در مجتمع ها و ساختمان هایی که از تعداد واحدهای بیشتری برخوردارند، حجم بیشـتری از زبالـه تولید می گردد. این امـر باعث انبـاشته شـدن حجم بالای کیسه های زباله در اتاقک زباله می گردد. درنتیـجه جهت کاهش حجم و سهولت در حمـل زبالـه از دستگاه کامپکـتور استفاده می شود. این دستگاه حجم زباله های داخل مخزن را 40 تا 50 درصد متراکم میکند و در مخزن حمل بار قرار می دهد.

اگرچه این دستگاه تنها برای زباله های خشک توصیه میگردد اما درصورتی که زباله های تر در این دستگاه قرار گیرند برای خروج شیرابه های تولیدی لوله ای به طرف فاضلاب تعبیه می گردد. این دستگاه کاملاً اتوماتیک بوده و در فضای 2500*3500*3500 میلیمتر و با برق 3 فاز 25 آمپر راه اندازی می شود.

مشاهده سایر محصولات »