شوتینگ با ترولی (سطل زباله)

شوتینگ زباله طراحی و ساخت و اجرای سیستم شوتینگ زباله ، کانال های تهویه هوا صنعتی و کولر

شوتینگ با ترولی (سطل زباله)

شوتینگ با ترولی (سطل زباله)

از دیگر قسمت های یک سیسـتم شوتیـنگ زبـالـه ، اتـاقـک زبـالـه است که محـل جمـع آوری و انبـاشـته شدن زبـالـه هایـست که از دریـچـه شوتیـنگ انداخته شده اند. دراین روش شوتینگ که ساده ترین روش هم محسوب می شود کیسه های زباله بدون جداسازی و فشرده سازی در داخل یک سطل زباله قرار داده می شود. از مزایای این روش می توان به هزینه کم آن نسبت به 2 روش دیگر و از معایب آن می تواند به عدم جداسازی زباله ها و همچنین حجم بالای زباله در ساختمان های بزرگ اشاره کرد. اتاقک زباله باید مجهز به روشنایی حفاظ دار و لوله کشی جهت شستـشوی داخل و تخلیه لوله فاضلاب باشد.

مشاهده سایر محصولات »