طراحی و ساخت و اجرای سیستم شوتینگ زباله، کانال های تهویه هوا صنعتی و کولر، معرفی شوتینگ زباله، قیمت شوتینگ زباله، راهکار شوتینگ زباله - استان خراسان رضوی مشهد

شوتینگ زباله طراحی و ساخت و اجرای سیستم شوتینگ زباله ، کانال های تهویه هوا صنعتی و کولر

استان خراسان رضوی مشهد

پروژه هتل ضیافت الزهرا توسط تیم فنی شرکت پویا مهرسمند به انجام رسیده آدرس پروژ: خیابان شهید سالاری مقدم وحدت 21 سمت نواب صفوی

مشاهده دیگر محصولات