طراحی و ساخت و اجرای سیستم شوتینگ زباله، کانال های تهویه هوا صنعتی و کولر، معرفی شوتینگ زباله، قیمت شوتینگ زباله، راهکار شوتینگ زباله - تنکابن , برج نورا

شوتینگ زباله طراحی و ساخت و اجرای سیستم شوتینگ زباله ، کانال های تهویه هوا صنعتی و کولر

تنکابن , برج نورا

سیستم شوتینگ زباله برج مسکونی نورا به آدرس : تنکابن , تلاتری , شهرک فقیه , پلاک 161 ,توسط تیم فنی شرکت پویا مهر سمند به انجام رسید.

مشاهده دیگر محصولات