طراحی و ساخت و اجرای سیستم شوتینگ زباله، کانال های تهویه هوا صنعتی و کولر، معرفی شوتینگ زباله، قیمت شوتینگ زباله، راهکار شوتینگ زباله - کرمانشاه

شوتینگ زباله طراحی و ساخت و اجرای سیستم شوتینگ زباله ، کانال های تهویه هوا صنعتی و کولر

کرمانشاه

پروژه 5000 واحدی شهرک پردیس , لشکر 81 زرهی 12 بلوک 13 طبقه توسط تیم فنی شرکت پویا مهر سمند به انجام رسیده است.

مشاهده دیگر محصولات