طراحی و ساخت و اجرای سیستم شوتینگ زباله، کانال های تهویه هوا صنعتی و کولر، معرفی شوتینگ زباله، قیمت شوتینگ زباله، راهکار شوتینگ زباله - پروژه 5000 واحدی کرمانشاه

شوتینگ زباله طراحی و ساخت و اجرای سیستم شوتینگ زباله ، کانال های تهویه هوا صنعتی و کولر

پروژه 5000 واحدی کرمانشاه

پروژه 5000 واحدی شهرک پردیس لشکر 81 زرهی 5 بلوک 13 طبقه توسط تیم فنی شرکت پویا مهر سمند به انجام رسیده است

مشاهده دیگر محصولات