طراحی و ساخت و اجرای سیستم شوتینگ زباله، کانال های تهویه هوا صنعتی و کولر، معرفی شوتینگ زباله، قیمت شوتینگ زباله، راهکار شوتینگ زباله - تهران (پروژه ابریشم )

شوتینگ زباله طراحی و ساخت و اجرای سیستم شوتینگ زباله ، کانال های تهویه هوا صنعتی و کولر

تهران (پروژه ابریشم )

سیستم شوتینگ زباله ساختمان 62 واحدی ابریشم توسط تیم فنی پویا مهر سمند انجام رسیده است .آدرس : خیابان رجایی - میدان بهشت - ابتدای بلوار ابریشم نبش کوچه قهرودی پلا ک 265

مشاهده دیگر محصولات