طراحی و ساخت و اجرای سیستم شوتینگ زباله، کانال های تهویه هوا صنعتی و کولر، معرفی شوتینگ زباله، قیمت شوتینگ زباله، راهکار شوتینگ زباله - تهران

شوتینگ زباله طراحی و ساخت و اجرای سیستم شوتینگ زباله ، کانال های تهویه هوا صنعتی و کولر

تهران

سیستم شوتینگ زباله ساختمان 48 واحدی خیابان غروی پلاک 24 توسط تیم فنی شرکت پویا مهر سمند به انجام رسیده . آدرس : پونک - بلوار عدل - خیابان غروی پلاک 24

مشاهده دیگر محصولات