طراحی و ساخت و اجرای سیستم شوتینگ زباله، کانال های تهویه هوا صنعتی و کولر، معرفی شوتینگ زباله، قیمت شوتینگ زباله، راهکار شوتینگ زباله - اردبیل پروژه برجهای مهتاب

شوتینگ زباله طراحی و ساخت و اجرای سیستم شوتینگ زباله ، کانال های تهویه هوا صنعتی و کولر

اردبیل پروژه برجهای مهتاب

سیستم شوتینگ زباله پروژه برجهای مهتاب گروه مهندسی  مهتاب  آقای  آژنگ ومهندس خدا پناهی  توسط تیم فنی شرکت پویا مهر سمند به انجام رسیده   ادرس پروژه اردبیل -انتهای خیابان فلسطین -خیابان ولایت -برجهای مهتاب

مشاهده دیگر محصولات