طراحی و ساخت و اجرای سیستم شوتینگ زباله، کانال های تهویه هوا صنعتی و کولر، معرفی شوتینگ زباله، قیمت شوتینگ زباله، راهکار شوتینگ زباله - ساختمان مژگان

شوتینگ زباله طراحی و ساخت و اجرای سیستم شوتینگ زباله ، کانال های تهویه هوا صنعتی و کولر

ساختمان مژگان

اجرای کانالهای داکت اسپلیت هوا بصورت پلنییوم باکس  ودریچه های اسلوت خطی  ونصب  برزنت فن کوئلها به همراه دریچه های تنظیم هوا وبازدید

مشاهده دیگر محصولات