طراحی و ساخت و اجرای سیستم شوتینگ زباله، کانال های تهویه هوا صنعتی و کولر، معرفی شوتینگ زباله، قیمت شوتینگ زباله، راهکار شوتینگ زباله - تهران (چیتگر - سیستم شوتینگ زباله)

شوتینگ زباله طراحی و ساخت و اجرای سیستم شوتینگ زباله ، کانال های تهویه هوا صنعتی و کولر

تهران (چیتگر - سیستم شوتینگ زباله)

سیستم شوتینگ زباله تعاونی مسکن صنایع هواپیمایی , برج 22 طبقه صبا به آدرس : چیتگر , شهرک گلستان , بلوار کوهک , انتهای نسیم 10 , برج صبا B , توسط تیم فنی شرکت پویا مهر سمند به انجام رسید.

"شوتینگ زباله کانال تهویه هواکش موتورخانه"

مشاهده دیگر محصولات